На об’єктивність результатів маркетингових досліджень впливають оціночні судження людей, схильність приймати рішення підсвідомо чи на основі попередньо отриманого досвіду. 

Застосування технології StimulTest надає змогу дізнатися про істинне ставлення людини до об’єкта чи події. Дослідження не потребує багато часу, економне, вирізняється високим рівнем достовірності. Його результати використовуються як маркетологами для побудови маркетингових стратегій, так і самою людиною для визначення особистих схильностей та вподобань. 

Бізнес маркетинг

Планове дослідження уподобань та  підсвідомих бажань споживачів допомагає вибрати нішу, в якій буде розвиватися бізнес, а також покращити якість товарів та послуг, що надаються компанією. 

Прикладом може слугувати редизайн інтер’єру ресторану, за основу якого взяли уподобання і побажання постійних відвідувачів.

Політичний маркетинг

Передвиборчі кампанії базуються на вивченні політичних уподобань та прагнень виборців.

Таким чином можна покращити імідж партії чи кандидата, збалансувати бюджетні витрати.  

Персональний маркетинг

Уникнути помилок, знайти оптимальні рішення допомагає всестороннє дослідження особистих уподобань, справжніх чи прихованих бажань.

Прикладом послужить вибір моделі, марки та навіть кольору авто, що максимально відповідають смаку покупця. 

За час використання методики StimulTest в маркетингових  дослідженнях були створені та апробовані ефективні методики. Їхня достовірність перевищує 85%. 

До складу StimulTest входять дослідження за допомогою візуальних стимулів у текстовій формі або у вигляді зображення. Процедура не займає багато часу, може проводитися очно та дистанційно. 

Результати тестування об’єктивні: їх неможливо навмисно чи неусвідомлено підтасувати. Повторне дослідження із застосуванням уже пройдених тестів не впливає на якість кінцевих результатів. 

За необхідності надається аналіз порівняння результатів тестувань різних людей. З метою виявлення специфічних чи типових ознак застосовується технологія Big Data.